La Ribera

La Ribera
La Ribera Alta

15 de jul. 2008

5. Conclusions


En començar el treball d’anàlisi em vaig plantejar una sèrie de qüestions.

Són les que he provat de respondre d’acord amb l'anàlisi dels dos poemes de Deena Larsen:

1. El moviment, les imatges i el so multipliquen l’efecte dels lligams i les connexions entre els significats, propis del llenguatge poètic, reforcen el significat de les metàfores, imatges i símbols del text poètic i engrandeixen el poder d’evocació. A més, l’estructura del poema funciona com una figura retòrica més, tot reforçant-ne el significat.

2. L’aspecte lúdic del poema és un recurs no explícit fonamental: la manipulació del text, per més que sabem que ja ha estat definida així, ens situa en una actitud de descobriment mentre dura el poema.

3. El fet d’utilitzar recursos tan diversos com la imatge, el so i el moviment per transmetre un missatge poètic, mou més camps sensorials en l’espectador de manera que l’evocació, la reflexió, les connexions, esdevenen, en gran part, en el mateix moment de la lectura i se n'enforteix la seua intensitat.

4. La major o menor presència de les paraules als poemes digitals depén de la intenció de l’autor/a, de l’objectiu que pretén aconseguir. Contràriament, el misteri (joc, descobriment, exploració) n’és una característica pròpia.

5. La poesia digital ens obliga a la relectura amb més força perquè hi hem d’atendre als recursos poètics mitjançant estratègies diferents.

6. La poesia digital pot crear addicció.

Si voleu, podeu llegir el treball complet ací. Podeu, també des d'ací, accedir als poemes de Deena Larsen Tree woman i I'm simply saying.


A TOTS I A TOTES, GRÀCIES PER LLEGIR-ME!