La Ribera

La Ribera
La Ribera Alta

15 de jul. 2008

3. L'autora: Deena Larsen


“[...] Durante un tiempo existió una gran tensión entre escritores e ingenieros. Esta tensión se ha disipado ahora, hasta llegar al maravilloso espíritu cooperativo de la conferencia de este año. Por ejemplo, el taller de escritores de Deena Larsen estaba lleno de escritores y diseñadores de sistemas. Este fenómeno es nuevo y muy positivo”.

Pajares Tosca, S. (1999): Entrevista amb Mark Berstein, Científic en cap d’Eastgate.

En acostar-nos a l’obra de Deena Larsen, narradora, poetessa i “addicta” a allò digital, la por al codi desapareix, els prejudicis sobre la tecnologia es difuminen, la dificultat es converteix en un joc divertit i, bressolats pel text, ens fem còmplices de l’actitud de l’autora i ens hi apropem, desitjosos de descobrir les possibilitats que s’hi contenen.

L’autora s’hi llança a un descobriment cooperatiu que aplega art i tecnologia. El seu esperit aventurer, és una constant en la seua vida i també en les seues obres de creació literària.

Deena Larsen fa didàctica de la creació literària amb eines digitals.

Ha convertit l’experimentació amb la literatura digital en un dels seus motius com a creadora i, per això, la seua obra ens mostra un camí d’experiència vital poètica, en la qual són recurrents les següents idees:

  • El desig d’arribar al públic, el qual vehicula la seua expressió com a creadora.
  • La investigació del poder dels lligams i les connexions en el llenguatge, també sonor i visual i, per extensió, en la literatura.
  • L’exploració de l’estructura com a metàfora del significat de les obres i com a recurs que potencia l’evocació.
  • La literatura digital com a mostra d’habilitat, on n’inclou el vessant lúdic.
  • La reflexió sobre l’essència del llenguatge i les unitats mínimes de significació.