La Ribera

La Ribera
La Ribera Alta

26 de juny 2008

Poesia


La poesia em provoca neguit i excitació alhora. Ompli el meu cap de signes d’interrogació, de lluminàries, de racons foscos, de bellesa i de lletjor, de tantes coses que, de vegades, necessite apartar-la una mica de mi mateixa.

RAONS

poema
festa dels mots

contactes inesperats
salts
d'una paraula a l'altra

esclats d'imatge
esclats de sentit

lligams secrets
entre els mots i els objectes

sostenen els mots les imatges
que fan possibles les coses

*

el vers
mesura de l'instant
l'instant
de la construcció del vers

una porta tancada sense pany

parèntesi de realitat
a l'interior de la realitat
sense parèntesi

silenci fet paraules
silenci parlat
perlat
com un collar impalpable
però visible

visibilitat de les imatges
amb peus de mots
s'aixequen damunt la pàgina

el ritme del poema
la respiració del poema

pulsacions
temps
espais plens i buits

ritme de la veu
ritme de la imatge

ritme dels silencis
dels espais blancs

ritme de la mirada
del vent
del pensament

sagetes convergents
a l'instant
a l'enfilall d'instants
del poema

*

la fosca llum
que il·lumina l'instant
per quin sentit
ens entra i ens travessa?

s'atura el temps
en el poema

fulles i herbes
dels marges del riu

Albert Ràfols-Casamada, Paranys i raons per atrapar instants

He triat aquest poema d’Albert Ràfols-Casamada perquè parla del procés de fer poesia i dels components del text poètic.

Em faig algunes preguntes sobre la poesia digital. Me les faig tot comparant-la amb la poesia “tradicional” impresa en paper. I me les faig amb la meua escassa coneixença de poemes digitals.

Altres tipus de poesia com els cal·ligrames, la poesia visual, els poemes objecte... o qualsevol tipus d’experimentació poètica no em semblen tan diferents a la poesia digital.

  1. Emfasitza alguns elements poètics fonamentals i els multiplica en intensitat?
  2. Potencia l’aspecte lúdic del fet poètic?
  3. Fa partícep el lector del fet poètic més intensament?
  4. És més capaç de mostrar elements com la veu i el misteri?
  5. Ens obliga a la relectura amb més força?
  6. Pot crear addicció?

M’agrada especialment aquesta definició de poesia que fa Joan Brossa:

“Ser poeta no és fer versos, sinó saber-se mantenir en un estat receptiu [...] Qualsevol esdeveniment és bo per a disparar la imaginació. Cal estar sempre obert. Algú que no recordo va dir "la poesia és com l’electricitat, que és a tot arreu". El que s’ha de saber és copsar-la. A tot arreu hi ha poesia”.

Parla d’un estat de poeta, d’una disposició receptiva. Els autors de poesia digital han estat receptius a l’entorn tecnològic, com una part més de la seua visió del món i l’han transformat en matèria poètica.

(la fotografia l'he treta de neopolis.cat)